Hop til indhold

Trivselskommissionen

En kommission nedsat af regeringen, hvis opgave er at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel, myndiggørelse og livsmod.

Trivselskommissionens medlemmer
Formand

Rasmus Meyer

Rasmus er forstander på Krogerup Højskole og uddannet cand.scient.soc. fra The New School for Social Research i New York.

Medlem af Trivselskommissionen

Andreas Rasch Christensen

Andreas er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra Aarhus Universitet og forskningschef ved VIA University College.

Medlem af Trivselskommissionen

Christine Ravn Lund

Christine er cand.scient.pol fra Københavns Universitet og forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd. 

Medlem af Trivselskommissionen

Hanne Kirk

Hanne er uddannet lærer og er programleder ved COOP Crew.

Medlem af Trivselskommissionen

Karin Ingemann

Karin er cand.jur. fra Københavns Universitet og udviklingschef i Danmarks Idrætsforbund.

Medlem af Trivselskommissionen

Khalil Abdeddaim

Khalil studerer jura ved Københavns Universitet og er playmaker (frivillig træner) ved GAME.

Medlem af Trivselskommissionen

Lene Tanggaard

Lene har en Ph.d. i psykologi og er rektor ved Designskolen Kolding.

Medlem af Trivselskommissionen

Marie Holt Hermansen

Marie er elev på Odense Katedralskole og tidligere formand for Danske Skoleelever.

Medlem af Trivselskommissionen

Mie Oehlenschläger

Mie er uddannet Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling og er en uafhængig tech- og policyrådgiver.

Medlem af Trivselskommissionen

Simon Calmar Andersen

Simon har en Ph.d. i statskundskab og er chef i TrygFondens Børneforskningscenter, samt professor i Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Medlem af Trivselskommissionen

Vibeke Jenny Koushede

Vibeke er jordemoder, og professor og institutleder ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet.