Hop til indhold

De seneste år er der blevet talt meget mistrivsel.

Trivsel og mistrivsel er et område i stærkt fokus hos både fagfolk, forældre, forskere, politikere med flere.

Heldigvis trives de fleste unge, men der er også unge, der ikke trives. Det kan skyldes mange forskellige ting – flere nævner præstationssamfundet, perfektionskultur og sociale medier som nogle af årsagerne.

I vores arbejde med fritidsjobindsatsen Coop Crew har vi de sidste fem år fået en særlig indsigt i hverdagslivet for mange unge – også de unge, der ikke trives. Kort fortalt er Coop Crew et samarbejde mellem lokale ungdomsskoler og en Coop-butik. Unge er samlet på hold af 12-16 jævnaldrende og får gennem seks træningsmoduler i butikken erfaring med de daglige arbejdsopgaver i detailbranchen. De afslutter forløbet med et diplom i hånden, som de kan gå ud og søge et fritidsjob med.

De unge, vi møder i Coop Crew, er lige så forskellige som alle andre unge, og derfor er der også nogle af dem, der har trivselsudfordringer. De slås, i varierende grad, med dårlige skoleoplevelser, personlige udfordringer, faglige problemstillinger, og nogle har diagnoser som ADHD, angst og depressioner.

Når vi foreslår dem at deltage i Coop Crew, er det ikke dem alle, der jubler af begejstring. Det kan virke som endnu et sted, hvor de er bange for ikke at slå til. Men det viser sig faktisk for langt de fleste unge i indsatsen, at fritidsjob kan være en god ramme til at gøre sig nogle positive erfaringer og se sig selv i et nyt lys.

Ny horisont i livet

28. januar bragte Altinget en artikel med Trivselskommissionens formand Rasmus Meyer.

Her gav han et indblik i sine tanker om trivsel og mistrivsel og hvad der skal til for at vi bedre kan understøtte børn og unges trivsel. Han nævner blandt andet, at det kan hjælpe unge at have en horisont til deres tilværelse, når de skal klare sig hen over svære perioder i livet. Det kan være noget, den unge gør eller et fællesskab, som giver tilværelsen mening.

Et fritidsjob kan netop være den horisont i livet for mange unge, så de undgår at ende i mistrivsel eller formår at komme ud af mistrivsel. I Coop Crew kan vi se, at et fritidsjob virker positivt på mange forskellige måder.

Når de unge samles på et hold med andre jævnaldrende og ligesindede, er det et trygt forum for dem at gøre sig nogle nye erfaringer. Skoletrætte unge får mulighed for at prøve sig selv af i en helt anden kontekst end skolen og (gen)finder måske motivationen for uddannelse – eller også vælger de at arbejde nogle år.

Meget mere end penge på lommen

Et fritidsjob kan være stedet, hvor de unge (måske for første gang) får ros og anerkendelse for en arbejdsindsats. Derudover oplever de unge det som positivt at være fysisk i gang – og dermed også være trætte i kroppen efter en vagt.

Samlet set ser vi hos deltagerne i Coop Crew, at deres selvtillid og selvværd vokser, når de oplever, at de kan løse de opgaver, de får stillet og at de gør en forskel med deres arbejde. Det giver positive oplevelser, når man gør noget for andre – uanset om det er at finde et særligt krydderi til fru Hansen, binde en buket blomster eller servere en kop kaffe på en cafe.

De unge bliver også bedre stillet i forhold til at tage uddannelse og få arbejde på sigt – noget vi ved har stor betydning for trivsel på den lange bane. Derfor er et fritidsjob meget andet end penge på lommen – at stille varer på hylden og trimme tørvarer kan faktisk også være med til at øge trivslen.

Sidst opdateret: 9. februar 2024